MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 2. prosince 2020

Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Jana Křtitele
Kostel sv. Jana Křtitele
Kostel sv. Jana Křtitele, dnes dochovaný i se zbytky původního opevnění s portálem, byl postaven johanitským řádem v první polovině 15. století. Trojlodní ve zdivu gotická stavba má protáhlé kněžiště. K presbytáři přiléhá sakristie s žebrovou obkročnou klenbou z doby kolem roku 1400.
Stavba byla v roce 1704 barokizována a průčelí upraveno v 19. století. V kněžišti je umístěn gotický náhrobní kámen biskupa Bernarda Cembalského, sufragána biskupa vratislavského, a řada renesančních náhrobků. Ze staršího vybavení kostela se dochoval cenný krucifix z devadesátých let 14. století a socha trpícího Krista z 16. století.


Farní kostel sv. Jana Křtitele

Patron farního kostela:
sv. Jan Křtitel

BOHOSLUŽBY:
Neděle 11:00

V zimních měsících, od první neděle adventní do Velikonoc, zde nedělní dopolední mše svaté nejsou.
V této době jsou tyto mše svaté v chrámu Sv. Ducha.
Kostel sv. Jana Křtitele
Kostel sv. Jana Křtitele

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.info-opava.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 14.10.2003 v 09:51 hodin