MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 17. září 2019

Kostel Navštívení Panny Marie

Novogotický kostel Navštívení Panny Marie v Poštorné z konce 19. století.
Základní kámen farního kostela Navštívení Panny Marie v Poštorné byl položen v roce 1895.
Historizující cihlová stavba z režného zdiva s převahou novogotických prvků stojí na volném prostranství. Nad vchodem do kostela se nachází socha Ježíše Krista v nadživotní velikosti, jejímž autorem je Josef Beyer.
Hlavní oltář je podle ústní tradice stále provizorní, neboť údajně nějaký Maďar utekl s jeho plány. Sochy zhotovili neznámí vídeňští sochaři, vitráže jsou dílem mnichovské školy, autorem malířské výzdoby je již zmíněný Josef Beyer.

Farní kostel Navštívení Panny Marie

Datum posvěcení:
3. 7. 1898

Římskokatolická farnost BŘECLAV
BOHOSLUŽBY:
Neděle 07:30, 09:15

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.biskupstvi.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 02.09.2003 v 13:39 hodin