MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 27. února 2020

Lesy okolo obce Jablůnka

Okolní lesy jsou ideálním místem pro procházky a projížďky na kole. Z větší části jsou tvořeny smrkovými monokulturami a listnatými stromy. Nejvýznačnější přírodní lokality jsou prameniště místních potoků, květnaté louky a mokřady východně nad zástavbou obce, kde rostou i vzácnější druhy rostlin - kruštík bahenní, pětiprstka žežulník, prstnatec májový a vstavač mužský.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 08:37 hodin