MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 20. října 2020

Historie obce Hlinka (Glynek, Glemkau)

Malá zemědělská obec, ležící v úrodné rovině. Na území obce byly nalezený pozůstatky ze starší doby kamenné a bronzoré, které dokozují osídlení tohoto území. V 9.století zde stála slovanská zemědělská osada. První zmínka o obci pochází z roku 1267 v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schaumburgu neboť ves patřila k biskupskému panství, později k panství Dívčí Hrad. Z roku 1512 jsou poprvní zmínky o tvrzi, která zde stála. V tvrzi sídlili majitelé panství v létech 1593 - 1594, v době kdy byl Dívčí Hrad opravován. Tvrz v roce 1626 vyhořela a v roce 1648 již byla ruinou. Do roku 1867 byla její částí obec Slezské Pavlovice (Německé Pavlovice). V obci byl dvůr velkostatku Dívčí Hrad, od roku 1862 cukrovar a mlýn. Ves řadového typu s částečně zastavěnou ovální návsí, převládající zástavba trojstranný nepravidelný dvůr. Za II. svštové války obcí procházely urputné boje ve dnech 18. - 22.března 1945, kdy fronta zde prošla třikrát.
Název Hlinka, ves dostala v souvislosti s těžbou hlíny.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Leo Dedek (OS Oblík, IC Osoblažsko) org. 56, 29.02.2004 v 13:19 hodin