MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 27. října 2020

Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Nejmladší kostel farnosti. První snahy o postavení kostela v Nedachlebicích jsou známy již před druhou světovou válkou.
Až se změněnými politickými poměry po roce 1989 se znovu probudilo úsilí o postavení kostela v Nedachlebicích. Roku 1991 posvětil bílovický farář P. Jaroslav Huslík základní kámen.
Sochy patronů kostela sv. Cyrila a Metoděje daroval Monsignore Josef Koukl, biskup litoměřický.Po nezbytném restaurování panem Stanislavem Syslem z Kroměříže byly instalovány v novém kostele.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bilovice.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 01.09.2003 v 11:16 hodin