MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pondělí 30. března 2020

Historie města Uherské Hradiště

Místo, které leželo na důležité obchodní stezce, patřilo bezpochyby k jádru Velkomoravské říše, dokladem čeho jsou archeologické expozice - Památník Velké Moravy ve Starém Městě, Na Valách a v Sadech. Roku 1252 zde český král Přemysl Otakar II. založil pevnost Hradiště na obranu jihovýchodní hranice českého království proti zhoubným nájezdům. Postupně byla opevňována a zdokonalována. Největšího rozmachu dosáhlo město za vlády Jiřího z Poděbrad. Za věrnost udělil panovník městu nový znak a právo pečetit červeným voskem.. Uherským Hradištěm bylo město nazýváno od roku 1587. Následující staletí přinesla řadu nepřátelských vpádů, časté požáry a epidemie. Svou strategickou úlohu si město uchovalo až do zrušení pevnosti v r. 1782. K dalšímu rozvoji města došlo v 19. století, kdy se stalo sídlem mnoha úřadů a postupně se rozrostlo i za původní hradby.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cr-sr.cz

AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 23.05.2003 v 09:50 hodin