MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 22. října 2020

Lékárna U Zlaté koruny

Barokní lékárna U Zlaté koruny

Lékárna U Zlaté koruny - slouží svému účelu od konce 17. století a určitě patří mezi nejkrásnější budovy ve městě.

První zmínka o objektu dnešní lékárny a jeho majitelích je až z roku 1606, jsou v něm však zachovány starší středověké prvky. Archivní prameny dokládají, že už v roce 1689 zde byla lékárna. V roce 1752 přistoupil tehdejší majitel k přestavbě domu, při níž nechal v roce 1754 vyzdobit oficínu nástropnímu freskami. Hodnotné barokní nástropní fresky v interiéru lékárny zpodobňující antické lékaře a lékárníky pochází z poloviny 18. století. Ústřední obraz zachycuje Herma a Hippokrata, klenutý strop je dále zdoben štukou a v jeho lunetách jsou vyobrazeni slavní antičtí lékaři a lékárníci. Autorství je připisováno Josefu Ignáci Sadlerovi z Olomouce. Barokní interiér inspiroval malíře Josef Mánesa k jeho naskicování, akvarel si můžeme prohlédnout ve sbírkách Národní galerie v Praze.

Fasáda domu se v průběhu staletí měnila. V roce 1883 byl k domu přikoupen i dům sousední, došlo zastavění původního podloubí a sjednocení novorenesanční fasádou se sgrafity. Dnešní podoba pseudorenesanční fasády pochází z roku 1884. V letech 1925 - 1932 byla v několika etapách provedena úprava portálů a fasády přízemí podle projektu architekta Dominika Feye.Na průčelí upoutá domovní znamení - zlatá koruna a pod ním latinský nápis SANIS SOLAMEN AEGRIS IUVAMEN (Zdravým útěchu, nemocným podporu).

LOKALIZACE


Typ záznamu: Lékárna
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 08.02.2005 v 16:50 hodin