MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 8. července 2020

Bílov

Obec Bílov leží na náhorní rovině na okraji Nízkého Jeseníku. Celý katastr obce patří do území přírodního parku Oderské vrchy. Jižní část spadá poměrně příkře do údolí Odry a také spád směrem k Bílovci je prudký. Nadmořská výška od 270 do 370 m.n m. Obec sousedí na jihu s Pustějovem a Kujavami,na západě s Fulnekem, na severozápadě s Bílovcem, na východě s Velkými Albrechticemi a Studénkou. Obec má rozlohu 1040 ha. Obecní úřad Bílov je budově základní školy. Nejbližší město Bílovec je vzdáleno 3 km. Okresní město Nový Jičín je vzdáleno 18 km. V obci je trvale hlášeno k 1.1.2008 574 obyvatel.

VÝSTAVBA A ROZVOJ OBCE
Obec má schválený územní plán od 28.3.2000, který řeší výstavbu výstavbu 50 rodinných domků. Obec plánuje realizaci nové malé vodní nádrže a dobudování kanalizace s výstavbou čistírny odpadních vod.

ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Charakteristika a počet zemědělských nebo lesních provozů v obci: na lesních pozemcích hospodaří soukromí vlastníci, Lesy ČR a obec Bílov
Rozsah lesní půdy v ha: 215 z toho 127 ha obecní lesy
Zájem o soukromé hospodaření na zemědělské půdě: poměrně malý, hospodaří dva soukromě hosp. rolníci na více ha.
Ostatní majitelé půdy tuto pronajímají firmě SUGAL a SCHROM FARMS sami obhospodařují jen části půdy pro vypěstování zemědělských produktů pro potřebu vlastní rodiny. PŠVP s.r.o. chov prasat

PRŮMYSLOVÁ VÝROBA
Stačírna limonád PEMI TRADE s.r.o.

BYDLENÍ

  • Počet domů a budov: 162, z toho: 150 trvale obydlených rodinných domů, 5 bytových domů  (vč.Domu s pečovatelskou službou), 5 budov občanské vybavenosti (ZŠ, MŠ, Potraviny, Pohostinství a KD) a 3 neobydlené domy.
  • Počet objektů individuální rekreace chaty - chalupy 9 rekreační domky 1
  • Počet bytů postavených do roku 1970: 116
  • Zájem o výstavbu nových bytů (počet): 17

I přes vybudovanou plynofikaci, vodovodní řád a pěkné životní prostředí brání v nové výstavbě ekonomická situace občanů

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84

  • Severní šířka: 49° 43´ 59.00¨
  • Východní délka: 18° 0´ 10.00¨

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 347.00 m
DALŠÍ INFORMACE: http://www.Bilov.cz

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Pavla Sikorová (Obecní úřad Bílov - účetní) org. 56, 07.01.2011 v 18:35 hodin