MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 2. prosince 2020

Merta

Vzniká soutokem několiká potoků v jihozápadní části Hrubého Jeseníku, odkud teče převážně jihozápadním směrm a vlévá se zleva na ř.km 17,0 do Desné. Povodí měří 179 km2, délka sjížděného toku je 9 km.

Říčka je sjízdná jen za velké vody při jarním tání nebo po velmi vydatných deštích. Má značný spád a velmi úzké kamenité koryto se zarostlými břehy. V řečišti jsou často spadlé stromy, spád zmírňuje několik kamenitých stupnů. V okolí domků se často objevují nízké lávky. Řeka je vhodná pro zdatné vodáky s krytými loděmi.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Vodní tok
AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 56, 13.08.2003 v 12:20 hodin