MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 9. dubna 2020

Městská policie

Městskou policii Šumperk zřídilo zastupitelstvo města Šumperk obecně závaznou vyhláškou. Řídí ji starosta města.

Městská policie Šumperk zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města.
Každý má právo obracet se na zaměstnance města zařazeného k městské policii (strážník) se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

Úkoly Městské policie:
- dohlížet na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
- přispívat k ochraně bezpečnosti osob a majetku
- dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití
- odhalovat přestupky
- ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty za přestupky
- upozorňovat fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činit opatření k jejich odstranění
- ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty za přestupky, jejichž projednávání je v působnosti města
- ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu spáchané neuposlechnutím zákazu, který vyplývá z místní úpravy silničního provozu.

Strážník Městské policie je při výkonu své pravomoci oprávněn:
- požadovat vysvětlení od osob
- požadovat prokázání totožnosti
- předvést osobu
- odebrat zbraň
- zakázat vstup na určená místa
- otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
- odejmout věc
- použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla
- zastavovat vozidla
- vstupovat do živnostenských provozoven
- používat donucovacích prostředků
- používat psa
- používat služební zbraň

KONTAKTNÍ ADRESA:

MĚSTSKÁ POLICIE
Jesenická 31
787 01 Šumperk
Česko (CZ)
tel: (+420) 156
(+420) 583 213 000

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84

  • Severní šířka: 49° 57´ 47.28¨
  • Východní délka: 16° 59´ 4.56¨

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 331.90 m

Typ záznamu: Policie
AKTUALIZACE: Uživatel 464 (Archivní záznam) org. 49, 09.09.2004 v 11:43 hodin