MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pátek 18. září 2020

Cyklotrasa: Malá Morávka - Skřítek - Malá Morávka

Název : Malá Morávka - Alfrédka - Skřítek - Žďárský Potok - Malá Morávka
Náročnost : náročná
Délka : 40 km

Náročnost: fyzicky náročná trasa vhodná spíš pro horská kola, po lesních cestách s různou kvalitou povrchů
Občerstvení: Malá Morávka, Karlov, Alfrédka, Skřítek, Žďárský Potok, Anenská huť
Malá Morávka se svou místní částí Karlovem je významným rekreačním střediskem Jeseníků s mnoha možnostmi pro pěší turistiku i cykloturistiku.
Z Malé Morávky projedeme celým Karlovem až na konec obce a lesní cestou, vystoupáme na Mravencovku po modré terénní cyklotrase (KČT 6077). Pokračujeme zelenou cyklotrasou KČT 6147 souběžnou s červenou lyžařskou značkou k horské chatě Alfrédka. Pohodlnou vrstevnicovou žlutě značenou cestou nazývanou též "Mravenčí" (KČT 6147 - zelená terénní cyklotrasa), která se vine pod Zelenými kameny, se dostaneme na rozcestí Pod Ztracenými kameny. Odbočíme vlevo a zpočátku lesním průsekem, posléze úvozem sjedeme k informačnímu místu Nad Skřítkem. Ve sjezdu pozor zvláště za vlhka na kluzké kořeny a kameny, jde o úsek s častými pády končícími nezřídka úrazem.
Ze Skřítku pokračujeme cyklotrasou KČT 6143 podél Podolského potoka do Žďárského Potoka se zachovalými horskými chalupami. Za Anenskou kutí pokračujeme doleva údolím Stříbrného potoka (KČT 6077) a po úbočí Soukenné zpět na Mravencovku a do Karlova (KČT 6077).
Variantně můžeme u Nové Vsi (rozcestí pod vrchem Štěrkovce) odbočit doprava. Projedeme kolem lyžařského areálu, otevřená místa nabízejí výhledy do údolí Moravice (KČT 6142). Z Nové Vsi pokračujeme dál do Dolní Moravice odkud dojedeme do Karlova a Malé Morávky (KČT 553), kde si v klidu prohlédneme ukázky jesenické lidové architektury.

PRŮBĚH CYKLOTRASY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cyklotrasy.cz

Typ záznamu: Cyklotrasa
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 2, 11.07.2003 v 09:58 hodin