MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 22. října 2020

Dolní Krupá

O historii Dolní Krupé se její obyvatelé dovídají jen obtížně. Ve státním archivu však byla nedávno objevena stará německá kronika a obec usiluje o její překlad. Podle ústního podání existuje však také česká kronika, která se údajně ztratila, a po níž se stále pátrá. Z dostupných pramenů uvádíme:

O "Chrupi", později německy "Krupai", jejíž původní osídlení se nacházelo v místech dnešní Dolní Krupé, je zmínka již od 1229. Osada patřila k nejstarším osídlením ve zdejším kraji. Stával zde od nepaměti kostel náležející pod farní správu u Bezdězu. Ve 14. století dostal Krupou do majetku Klášter u Mnichova Hradiště. Na začátku husitských válek byl však Klášter zničen a Krupá připadla Kuřívodům. V roce 1455 se na kuřívodském panství uvádí již jen část vsi Krupá, zřejmě tedy dnešní Horní Krupá.O "Chrupi", později německy "Krupai", jejíž původní osídlení se nacházelo v místech dnešní Dolní Krupé, je zmínka již od 1229. Osada patřila k nejstarším osídlením ve zdejším kraji. Stával zde od nepaměti kostel náležející pod farní správu u Bezdězu. Ve 14. století dostal Krupou do majetku Klášter u Mnichova Hradiště. Na začátku husitských válek byl však Klášter zničen a Krupá připadla Kuřívodům. V roce 1455 se na kuřívodském panství uvádí již jen část vsi Krupá, zřejmě tedy dnešní Horní Krupá.


V roce 1645 bylo v obci 26 usedlostí, o sto let později jen 21 usedlíků. Když bylo v roce 1775 zaváděno první číslování domů, měla obec 23 čísel. Místní obyvatelstvo se v této době živilo převážně lesnictvím. Rozvoj řemesel nastal až od 19. století.

V roce 1766 došlo k rozdělení Krupé na dvě části, Horní a Dolní, přičemž Dolní Krupá se stala samostatnou farností. Před rokem 1989 byla Dolní Krupá spádovou obcí i pro Rokytu, která se v roce 1993 osamostatnila.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME


Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 2, 16.04.2004 v 09:11 hodin