MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 25. listopadu 2020

Historie obce Bratříkovice

Na silnici mezi Opavou a Horním Benešovem leží Brartříkovice.
Již v roce 1250 patřila do majetku cisterciánského kláštera na Velehradě. Počátkem 16. století ji zástavou dostal rod Bírků z Násile a později byla součástí velkoheraldického panství. V době stavovského povstání vlastnili Bratříkovice Moravští z Rudnice. Ves jim však byla zkonfiskována a připadla opět velehradskému klášteru. Za třicetileté války byla obec zcela zpustošena. Od roku 1795 měly Bratříkovice opět společné majitele jako Velké Heraldice.
Od roku 1949 spadají Bratříkovice do okresu Opava.

V roce 1979 byly Bratříkovice připojeny k Litultovicím.
Od roku 1990 jsou Bratříkovice samostatnou obcí.

V obci stojí kostel Navštívení Panny Marie z roku 1871.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 09.07.2003 v 13:46 hodin