MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 22. října 2020

Historie obce Hrabyně

Na návrší Hrubého Jeseníku mezi Opavou a Ostravou leží obec Hrabyně s osadou Josefovice. Z několika míst obce je nádherný pohled do okolní roviny.

První zmínka o Hrabyni pochází z roku 1377 při dělení opavského knížectví..Tehdy byla Hrabyň sídlem Jindřicha z Bítova a jeho rod si vlastnictví udržel až s do roku 1528. Dalšími vlastníky byli páni z Fulštejna, Šípové z Bránice a v roce1565 kupují Hrabyň s tvrzí a okolnimi vesnicemi Tvorkovští z Kravař. Tento rod si panství udržel ještě celé století. V průběhu třicetileté války byla obec zcela zpustošena a nakonec ji roku 1687 získali Mitrovští z Nemyšle.

Arnošt Matyáš Mitrovský zde staví ve 20.letech 18. století kostel s deskovým obrazem Panny Marie. Díky tomuto obrazu se Hrabyně stala mariánským poutním místem a tato tradice se zachovala dodnes. Tvrz přestavěl kolem roku 1765 Arnošt Benjamin Mitrovský na barokní zámek s francouzským parkem. V roce 1780 byla obec povýšena na městečko. Roku 1832 Mitrovští prodávají Hrabyň Čejkům z Badelfeldu a o pět let později se vlastníky stává řád německých rytířů až do roku 1939. Od roku 1850 patří Hrabyně do okresu Opava.
Současný farní kostel Panny Marie byl postaven v letech 18885-1887. Z původní stavby se dochoval soubor barokních soch od JanaMichaela Scherhaufa z 1. poloviny 18. století. Před kostelem stojí socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1777. Pamětní deska na budově fary připomíná působení faráře Jana Böhma.

Na paměť bojů II. světové války byl za obcí postaven Památník ostravské operace tvořený betonovým monumentem s expozicí , ukázkou vojenské techniky a symbolickým hřbitovem obětí války.

V roce 1992 přešel památník pod správu Slezského zemského muzea v Opavě a stává se z něj muzeum II. světové války.

V roce 1975 je v jižní části obce vybudován rehabilitační ústav a ústav sociální péče o tělesně postižené.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 11.07.2003 v 09:08 hodin