MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 5. srpna 2020

Historie, současnost a cíle BESKYDY-VALAŠSKA, racr

Historie, současnost a cíle Regionální agentury BESKYDY VALAŠSKO

Historie a současnost
Regionální agentura BESKYDY VALAŠSKO je nástupnickou agenturou sdružení REGION BESKYDY a REGION VALAŠSKO. Agentura byla založena jako sdružení právnických osob s právní subjektivitou, tzn. že všechny aktivity zajišťuje na vlastní IČO a přes vlastní bankovní účet.

Hlavním cílem agentury je:
  • stát se spolehlivým partnerem při jednáních na všech úrovních o problematice cestovního ruchu a zároveň stát se hlavním koordinátorem těchto aktivit v regionu na území Moravskoslezského kraje a Zlínského kraje
  • zajistit komplexnější a profesionálnější propagaci území regionu na výstavách a veletrzích cestovního ruchu doma i v zahraničí 
  • vést a aktualizovat databáze informací o stravování, ubytování, sportovních a kulturních možnostech v regionech

  • vytvářet a poskytovat KNOW-HOW pro spolupracující informační centra
    zpracovávat a podávat projekty k rozvoji cestovního ruchu v regionech, zapojovat se do vyhlašovaných grantů

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 05.03.2013 v 09:10 hodin