MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 1. dubna 2020

Kultura v obci

Původní obyvatelé byli odsunuti v r.1946 a došlo k postupnému dosidlování, většinou občany Moravy.Byli to lidé mladého a středního věku o počtu asi 240, nyní má obec asi 700 obyvatel, většinou středního věku, ve kterých se postupně začala vyvíjet touha po zábavě, dosažitelné kultůře a sportu. Z podnětu p.Cyrila Balhárka, který již ve svém rodišti dělal do divadla, začal získávat nadšené ochotníky a chtěl začít s lehčí hrou.Bohužel nebyl snadný výběr z povolených kusů tehdy ONV ve Vítkově. S velkým nadšením jsme přijali nastudování poměrně náročné hry " Vojnarka" sehranou v r.1949 s jednou reprízou a výslovnou pochvalou kulturní komise ONV. O rok později pak méně náročnou hrou "Mír na samotách" s třemi reprízami i v okolních obcích.

Z Valašské Ratiboře přijeli s hrou "Pasekáři". Již tyto začátky daly poznat, že jeviště svou velikostí působí tísnivě. Na jaře 1951 se nacvičila hra "Radúz a Mahulena" velmi náročná podáním i výpravou, načež došlo k rozhodnutí o přístavbě potřebného jeviště a prostorů pro uskladnění nově zhotovených kulis a ostatních potřeb.

Pro uskutečnění záměru přístavby byla provedena kampaň a vyhlášena peněžní sbírka. Za účelem snížení nákladů byla provedena demolice neobývatelného domku a tím získány krovy a hlavně střešní krytina. Současně s tím byly zahájeny stavební práce přístavby jeviště o 2,8 m na získanou hloubku 6,8 m což činilo 40% zvětšení prostor. S přípočtem skladiště kulis a šatnou činila přístavba 12.35m x 6 m. Od započetí všech prací až po ukončení, včetně moderního osvětlení, trvala stavba od 5.5 do 2.12.1951, odpracováno bylo převážně brigádnickou prací 3173 hodin.

Peněžní zajištění bylo dary spolků a organizací získáno 47 200 Kč, podniky a ROH 20 540 Kč, dary občanů 5 990 Kč, půjčka občanů 15 600 Kč. Celkem 89 330 Kč. Z toho jen samotná elektroinstalace stála 49 450 Kč, kulisy, opona a jiné 102 000 Kč a přístavba 198 000 Kč. Majetek movitý a nemovitý činil 350 000 Kč. Pokládáme za vhodné uvést i tu skutečnost, že na pokrytí všech nákladů v r. 1951 je nutno žádat záložnu o půjčku 50 000 Kč s návratností 2 let s šesti ručiteli, z nichž byli 4 dělníci a 2 THP pracovníci. Uspokojení s průběhem nacvičeného díla, ale i s malou zadlužeností přimělo k nacvičení hry " Peníze" sehranou ve čtyřech představeních. Pak následovaly, mimo již zmíněných "Poslední muž, Závěť, Rozkaz, Václav Hrobčický z Hrobčic, Divotvorný klobouk, Mariánka matka pluku, Pro mír na samotách, Naše roztomilá Baruška, Gazdina Roba, Jen na lékařský předpis, Slovo má babička".Tyto hry byly reprízovány 2 až 7x.

Potřebné kostýmy byly zapůjčovány ze skladů divadla v Opavě a Valašském Meziříčí. Zájezdy se konaly s obtížemi a to přepravou osob i s doplňky rekvizit s nákladním automobilem půjčovaným zdejším kamenolomem. Hostování se konalo do obcí vzdálených do okruhu 15 km. V rámci vyhlášené soutěže ochotnických kroužků v okrese jsme získali několik věcných cen - kancelářský nábytek, fotoaparát, televizi a promítací přístroj.

Za nejzdařilejší vystoupení po stránce herecké i bohatostí výpravy byla hodnocena hra "Radúz a Mahulena" s největší návštěvností 360 sedících a asi 30 stojících diváků.

Do obce přijížděli z dalších míst z Opavy, Lipníku, Oder a Vesnické divadlo Praha, také z okolních vesnic Spálov, Luboměř, Heřmánky, Loučky a další s divadelními vystoupeními, kabarety, kouzelníky a estrádami.

Se zprovozněním Československé televize a její sledovaností do značné míry poklesla návštěvnost divadelních představení a to vedlo k útlumu divadelnictví na vesnici. Malou účast divadel zaznamenaly i provizorně promítané filmy výstavky a přednášky všeho zaměření. Za zmínku stojí i ta skutečnost, že jsme měli i dvě loutkové scény. Jedna sloužila škole a druhá byla přenosná pro příležitostné vystupování dětem rodičů na jednotlivých provozovnách podniků.

K rozvoji na kulturním úseku v malé vesnici si zaslouží i zmínka, že již v roce 1952 byla založena tělocvičná jednota TJ Tatran s oddílem kopané, volejbalu, šachů a hokeje. Členy se stali i příznivci sousedních obcí. Ovšem již po po čtyřech letech, pro nedostatek financí, nadšení kleslo a zůstala jen kopaná, která v roce 2002 slavila 50. výročí založení.

Ludvík Ambrož
pracovník osvětové besedy.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Ivana Náplavová org. 56, 01.12.2003 v 14:19 hodin