MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Sobota 24. října 2020

Projekt "JUNIOR-SENIOR"

Projekt "JUNIOR-SENIOR"
V roce l999 získala obec ocenění UNDP a Nadace VIA Praha za projekt
JUNIOR-SENIOR v rámci III. kola grantového programu "Podpora místních inciativ". Cílem projektu bylo zvýšení podílu nejmladší a nejstarší generace na životě v obci a probuzení jejich zájmu o místní dění. Realizací projektu došlo k posílení společenského postavení seniorů, zlepšení mezigeneračních vztahů a obnově místních kulturních a společenských tradic.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.skotnice.cz

Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: Pavel Náplava (Pavel Náplava - COLOR Studio) org. 56, 08.08.2003 v 07:49 hodin