MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 20. října 2020

Projekt "MOJE OBEC - MOJE VĚC aneb zajímám se, komunik

Projekt "MOJE OBEC - MOJE VĚC aneb zajímám se, komunikuji, rozhoduji"
Byl oceněn Nadací Open Society Fund Praha v rámci IV. kola grantového programu
"Věc veřejná" v závěru roku 2001. Hlavním cílem projektu je zapojení veřejnosti do plánování a rozvoje obce a prohlubování vzájemné komunikace. K dílčím cílům patří zkvalitnění spolupráce občanských organizací, zajištění co největšího přísunu srozumitelných informací
k občanovi a podpora jeho komunikačních dovedností, vytváření prostoru pro občanské iniciativy .

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.skotnice.cz

Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: Pavel Náplava (Pavel Náplava - COLOR Studio) org. 56, 08.08.2003 v 07:56 hodin