MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pondělí 6. dubna 2020

Naučná stezka Pohansko

Začátek: Břeclav - Pohansko (za podjezdem železniční trati Břeclav - Lanžhot (modrá turistická značka)
Konec: Břeclav - Pohansko (okruh)
Délka: 2 km
Počet zastávek: 2
Zaměření: archeologie
Typ stezky: pro pěší i cyklisty (pro cyklisty vhodnější)
Náročnost: velmi lehká trasa po rovině a dobré cestě
Čas pro prohlídku: pro pěší 1 hodiny (bez návštěvy muzea)
Značení: turistické značky (zelená), značky pro cyklotrasy, panely
Doba návštěvy: bez omezení (doporučeno duben - říjen)
Mapa: Břeclavsko, Pálava (64) Jižní Morava(39), Lednicko-valtický areál
Poznámky: tělesně postižení mohou stezku projet autem
Stav stezky: v pořádku

Naučná stezka Pohansko

Slované přicházeli na naše území postupně, odhaduje se, že v letech 400 - 550 zakládali první osady v nejúrodnějších místech - především v říčních nivách. Jedno z takových míst je i Pohansko. Pro polohu u hranic s Rakouskem byla celá tato oblast veřejnosti otevřena až po pádu komunistického režimu. V místě dnešního Pohanska bylo slovanské osídlení již v 6. století. Byl zde nalezen hřbitov s popelnicemi pražského typu (hrubá ručně tvarovaná keramika). Některé nádoby byly zdobeny vlnovkami. V okolí se našly doklady řídkého osídlení.
Zároveň se vznikem Velké Moravy zde bylo na ploše 28 ha vybudováno mohutné hradiště. Opevnění je dlouhé skoro 2 km. Jeho síla dosahovala 8 m, kamenná zeď je dodnes na některých místech zachovaná do výšky 2 m, za ní byla ještě dřevěná konstrukce a hliněná výplň. O jak mohutnou stavbu šlo dokládá dnešní šířka rozvalin kolem 25 m.
Našim předkům musíme přiznat, že stavěli zpravidla bytelně, ale účelně. Takto mohutné opevnění snadno odolalo všem zbraním své doby. Z vojenského hlediska bylo zjevně předimenzované - muselo mít tedy ještě další účel. Hradiště je v údolní nivě, velmi blízko soutoku Moravy a Dyje. Oblast je i dnes porostlá lužními lesy, řeky a potoky se větví do řady ramen, voda je téměř všude. Jde o typickou záplavovou oblast - řeky se mohou rozlévat, krajina se změní v jezero, ale právě velká plocha zaplaveného území znamená, že výška vody zůstane z únosných mezích. Valy kolem hradiště jsou vlastně i protipovodňová ochrana na opačných principech, než používáme dnes - místo velkých násilných regulací stavba chrání (a to s maximální bezpečností) nejdůležitější území.
Můžeme se sice v mnohém poučit, můžeme naše předky obdivovat, ale nesmíme zapomenout, že v jedné základní věci je rozdíl. Tehdy bylo území mnohonásobně méně zalidněné, bylo dost prostoru, kde se živly mohly vybít bez podstatných škod.
Po více než tisíci letech zde lidé začali stavět další opevnění - malé pevnůstky patřící do soustavy opevnění Československa před druhou světovou válkou.
Cesta vede nejdříve lužním lesem, pak kolem hradiště. Většinou není zalesněné, celá plocha je jedna velká louka. K největšímu pokladu se dostaneme snadno - je jen několik desítek metrů od cesty. Zdánlivě nenápadné zídky jsou pozůstatkem kostela. Na celém Pohansku se našel jen jeden, ale je to nejlépe zachovaný kostel z období Velké Moravy. Zachovaly se nejen základy, ale i omítnuté zdivo a litá maltová podlaha. Z nálezů tak víme, že vnitřní omítka nesla barevnou geometrickou malbu. Kostel nebyl na svou dobu nijak malý - rozměry jsou 18,6 x 7,2 m s půlkruhovou apsidou. V blízkosti kostela odkryly výkopy dvorec místního velmože.
Území dominuje lovecký zámeček - empírová stavba, vybudovaná v letech 1810 - 1811 Janem I. Lichtenštejnem. Při pohledu z vnějšku jsou nápadné korintské sloupy a reliéfy s antickými motivy. V zámečku je expozice věnovaná archeologickým nálezům z Pohanska.
Archeologické vykopávky prozatím skončily. Celá plocha je však tak ohromná, že jsou zde zcela jistě ukryty další vědecké poklady. Snad se někdy v budoucnosti dovíme o tomto hradišti víc. Dnes archeology nahradili krtkové - v hromádkách hlíny se tu a tam objeví starý střep.
Pohansko není ani jediné, ani největší hradiště Velké Moravy. Dodnes udivuje svojí mohutností. Připomeňme si, že zprávy o Velké Moravě zahrnují období jen tři čtvrti století dlouhé. Slibný rozvoj tohoto státního útvaru skončil nájezdem Maďarů. Z mohutných hradišť nakonec neodolalo žádné.

Parametry naučné stezky:
délka 2 km, 2 informační tabule, čas prohlídky 1 hodina (pro pěší) prakticky stále po rovině, bezbariérová cesta.
Tělesně postižení navíc smějí vjíždět na stezku auty. Stezka je vhodná i pro cyklisty.

Turistická trasa - modrá značka z Břeclavi
Cyklotrasa - Břeclav - Lanžhot
Veřejná doprava: Břeclav - vlak, autobus.

Zajímavosti v okolí:
Břeclav - Muzeum a galerie Břeclav
Lednice - Lednicko - valtický romantický areál (bezbariérový přístup)
Lednice - Muzeum životního prostředí
Soutok Moravy a Dyje, lužní lesy

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.stezka.cz

Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 24.09.2004 v 08:57 hodin