MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 5. dubna 2020

Naučná stezka Třesín

Začátek: Náves v Mladči (červená a od rozcestí pod Měníkem modrá turistická značka)
Konec: Náves v Mladči (okruh)
Délka: 5, 5 km
Počet zastávek: 9
Zaměření: zajímavosti krasové části CHKO Litovelské Pomoraví
Typ stezky: pro pěší
Náročnost: lehký terén - převážně lesní cesty
Čas pro prohlídku: 2 hodiny
Značení: značky a informační tabule
Doba návštěvy: není vhodná po deštích a za sněhu
Mapa: Olomoucko
Poznámky: lze kombinovat s naučnou stezkou Romantický areál Nové Zámky
stezka rekonstruována v roce 1999
Správce stezky: CHKO Litovelské Pomoraví
CHKO - NPP: CHKO Litovelské Pomoraví

Dostupnost: Naučná stezka tvoří okruh, jehož začátek a konec je na návsi v Mladči. Stezka vede po červené turistické značce a od rozcestí pod Měníkem pokračuje po modré turistické značce.
Vede převážně po lesních neupravených cestách, které nejsou vhodné k procházení po deštích a za sněhu. Cesta je vhodná pro pěší a trvá dvě hodiny.

Naučná stezka vede přes krasový vrch Třesín, který je tvořen devonskými vápenci a uvnitř kterého jsou známé Mladečské jeskyně. V celé oblasti se nacházejí projevy krasové činnosti na vápencích. Jeskyně jsou na povrchu doplněny závrty, škrapy, puklinami a komíny.
Mladečské jeskyně jsou komplikovaný labyrint puklinových chodeb a řícených dómů a jsou významným archeologickým a paleontologickým nalezištěm.
Území dnešní chráněné krajinné oblasti bylo ovlivňováno lidskou činností již od neolitu. To dokládají především archeologické nálezy kosterních pozůstatků v Mladečských jeskyních, jejichž stáří je odhadováno na 35 tisíc let.
V nejnižších úrovních se objevuje hladina podzemní vody. Jeskyně mají místy bohatou krápníkovou výzdobu. Prohlídka Mladečských jeskyní trvá 40 minut a délka trasy je 350m. Otevřeno je od dubna do října. V lokalitě Varhany Brodka se nacházejí výchozí tzv. tropického krásu.
Jsou zde ponory potoka, který na druhé straně Třesína vystupuje z podzemí v podobě vyvěračky.


Zastavení - km - Název zastavení

Zastavení 1 0 km Mladeč - brána CHKO
Zastavení 2 0,5 km Mladečské jeskyně
Zastavení 3 1 km Plavatisko
Zastavení 4 2 km Vrch Třesín (343 m n.m.)
Zastavení 5 3,5 km Lesy Třesína
Zastavení 6 4 km Ochrana krajiny
Zastavení 7 5 km Mohelnická brázda a Třesínský práh
Zastavení 8 6 km Řimické vyvěračky
Zastavení 9 7 km Romantický areál Lichtenštejnů

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.stezka.cz

Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 27.09.2004 v 10:36 hodin