MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 29. listopadu 2020

Kostel sv. Havla s ohradní zdí

Kostel je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek jako významná stavitelská památka s románským jádrem ze 13. století. Nejsou písemné doklady, kdy kostel v Podhoří byl postaven, sloužil zřejmě jako zámecká kaple zámku - hradu nad Podhořím. Jednolodní kostel je postaven z kamene a z cihel. Presbytář je klenutý, strop v lodi je rovný a v předsíni klenutý. Farním kostelem se stal starobylý kostel sv. Havla v 19. stol.

R.1845 byl kostel znovu zvenku obnoven a až do r. 1876 byl v bídném stavu: podlaha v kostele byla z cihel (ty jsou dodnes pod dlažbou), oltář starý, obraz sv. Havla porušen. Kostel v r. 1885 zvenku obílen a na jižní straně dány na zeď sluneční hodiny s nápisem: "Smrt jistá - hodina nejistá 1895”. Kůr stojí na dvou kamenných sloupech. Dříve sakristie bývala na levé straně hlavního oltáře a později buď v r. 1873 nebo 1883 přistavěna sakristie na pravé straně oltáře. Oltářní obraz sv. Havla opata je namalován podle fotografie originálu malíře Karla Škréty, který maloval obraz sv. Havla pro Rychnov nad Kněžnou.

Patron farního kostela:
sv. Havel

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 512

Kostel sv. Havla s ohradní zdí

parc. č. 28/1 st.

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 512/1

Filiální kostel sv. Havla

parc. č. 28/1 st.

Jednolodní stavba s raně středověkým jádrem a gotickým portálkem, přestavěná v roce 1806. Původní gotická věž. Sakristie a kaple novodobé.

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 512/2

Ohradní zeď

Kolem areálu filiálního kostela sv. Havla, parc. č. 28/1

Ohradní zeď z plochých kamenů. Koruna zdi kryta břidlicovými deskami. 19. stol.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 02.12.2003 v 09:10 hodin