MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 25. listopadu 2020

Kostel sv. Libora

Barokní kostel sv. Libora (Liboria) v Jesenci byl postaven z odkazu zbožné šlechtičny Zuzany Kateřiny Liborie z Dietrichsteina roz. ze Zastřizli.
Základní kámen jesenského kostela byl položen v r. 1711 architektem tohoto vznosného chrámu byl Giovanni Tencalla.
Hlavní oltář zasvěcený sv. Liboru s řezbami ve tvaru rozhrnutého baldachýnu je barokní umělecké dílo neznámého mistra. Nad svatostánkem je umístěn obraz od holandského malíře A. Schoon Janse zobrazující sv. Libora, po stranách sochy znázorňující Víru a Lásku. Mohutná klenba umožnila baroknímu mistru Karlu Haringerovi z Olomouce (1686-1734) rozvinout umění v malbě.
Zámek, který souvisí s kostelem, byl postaven v roce 1711, dnes je vrácen řádu sester Dominikánek a slouží jako domov důchodců.

Kostel sv. Libora

Patron farního kostela:
sv. Libor

Římskokatolická farnost JESENICE

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.ado.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 27.08.2003 v 08:52 hodin