MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pátek 20. září 2019

Kostel sv. Anny

Původně gotický chrám zasvěcený sv. Anně sestával z oddělené české a německé části. Byl renesančně přestavěn v r. 1605,v roce 1661 skromně opraven.
Do dnešní vznosné novogotické podoby se štíhlou věží uveden v druhé polovině minulého století.
Chrám má hlavní a příčnou loď a presbytář pocházející z původního kostela gotického. Kaple v příčné lodi jsou zasvěceny sv. Josefu a sv. Filoméně. U vchodu do kostela jsou kaple sv. Jana Nepomuckého a sv. Vendelína. Hlavní oltář přizpůsobený novogotice je z dubového dřeva se sochami Panny Marie s Ježíškem. Vzhledově se kostel podobá obdobným sakrálním stavbám v Rakousku.

Farní kostel sv. Anny

Patron farního kostela:
sv. Anna

Datum vysvěcení:
rok 1867

Římskokatolická farnost Cholina

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.ado.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 27.08.2003 v 10:04 hodin