MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 28. října 2020

Kostel sv. Mikuláše

Zdejší barokní kostel zasvěcený od prvopočátku sv. Mikuláši je neodmyslitelnou součástí architektury města Fryštáku. Nejstarší část nynějšího kostela, presbytář, pochází zhruba z počátku 17. století. Od roku 1847, kdy byly dokončeny opravné a rozšiřovací práce, získal kostel takovou podobu, v jaké jej známe dnes.
Za hlavním oltářem je umístěno sloupoví z umělého mramoru, v jehož středu je zavěšený obraz sv. Mikuláše, biskupa. Namaloval jej neznámý autor. Chrámová loď má celkem šest vchodů - tři v průčelí kostela a tři v presbytáři. Dnes se však používají pouze dva.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.frystak.cz

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 11.02.2010 v 12:16 hodin