MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 26. února 2020

Centrum Regionálního Rozvoje Ostrava

Poslání CRR

Posláním Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR) je podpora činností Ministerstva pro místní rozvoj při realizaci regionální politiky vlády České republiky. Konkrétně jde o tyto formy podpory, kdy CRR ČR:

  • jako implementační agentura se zaměřuje na realizaci programů CBC Phare, Phare - Regionální rozvojový fond a dále na pilotní programy regionálního rozvoje Evropské unie (příprava na čerpání ze strukturálních fondů),
  • buduje regionální informační systémy (RIS) v regionech, které budou zastřešeny Integrovaným regionálním informačním systémem (IRIS),
  • zajišťuje činnosti monitorovacího systému,
  • věcně a metodicky podporuje činnost regionálních rozvojových agentur, ve kterých se budují RISy,
  • připravuje a realizuje vzdělávací programy.

CRR ČR je CRR ČR je zastoupeno v jednotlivých regionech NUTS II svými pobočkami, které zajišťují denní operativu v rámci programů Národního Phare a též Phare CBC v území příslušného regionu NUTS II a jsou v přímém kontaktu s konečnými příjemci pomoci EU. Sídla poboček jsou v Praze, Chomutově, Písku, Hradci Králové, Olomouci, Ostravě a v Brně.

CRR ČR je hostitelskou organizací EURO INFO CENTRA, člena evropské informační a poradenské sítě pro malé a střední podniky.

CRR ČR je 100 % vlastníkem společnosti Hospodářský park České Velenice, a. s.

KONTAKTNÍ ADRESA:

CRR, pobočka Moravskoslezsko
Ing. Hana Tlučhořová
28. října 165
709 00 Ostrava
Česko (CZ)
tel: (+420) 597 081 424
(+420) 597 081 421
fax: (+420) 596 625 929

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.crr.cz

Typ záznamu: Regionální rozvoj
AKTUALIZACE: Daniel Merhout (INFOMORAVA) org. 56, 16.08.2004 v 10:30 hodin