MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 2. června 2020

Boží muka v Sadech

Místní atraktivita:

Datace:
Boží muka z roku 1687 - sokl z 19. století.

Lokalizace:
Uh.Hradiště - čtvrť Sady, u silnice vedoucí ke hřbitovu.

Popis:
Stavba náročnějšího architektonického typu. Na krychlové základně na přední straně ve vysokém reliéfu lebka se zkříženými hnáty. Na podnož nasedají čtyřboká ořímsovaná boží muka, do poloviny členěna kanelováním, druhá polovina s mírným ústupkem má stěny hladké, na přední straně v rytém rámu rytý třířádkový nápis. Na bočních stranách vpravo plastický kříž, vlevo iniciály I H S. Pilíř ukončen vyloženou profilovanou římsou, na ní spočívá čtyřboká kaplička, členěna ze tří stran mělkými nikami, na přední straně završena mušlí, flankována dvěma polosloupky, na bočních stranách se zkosenými horními rohy. Na zadní stěně kapličky je umístěn kříž. Pod kapličkou na zadní stěně v plastickém rámu letopočet 1687. Kaplička ukončena vyloženou profilovanou římsou, na ní kříž s patkou prohloubenou mělkou půlkruhově zaklenutou nikou. Ramena kříže ve tvaru trojlistu, v místě křížení reliéfní trnová koruna. Nad korunou nápisová blána I N R I.
Nápis : CZLOWIECZE PAMATVG NA SMRT

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.slovacko.cz

Typ záznamu: Boží muka
AKTUALIZACE: Markéta Polášková (Beskydy-Valašsko, racr) org. 56, 01.04.2004 v 10:48 hodin