MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 25. února 2020

Poklona při polní cestě

Regionální atraktivita

Datace:
18. století

Lokalizace:
při polní cestě do Hradčovic

Popis:
Typologicky ojedinělá rustikální stavba.
V břehu u polní cesty poklona obdélného půdorysu, boční fasáda členěna nárožní lesénou. Průčelí prolomeno na osu hlubokou nikou půlkruhově zaklenutou, uzavřenou železnou mříží. Nároží členěno lesénami, na nich spočívá vyložená římsa, nad nikou segmentově vypjatá. Nad římsou oble tvarovaný protáhlý štít, přecházející ve čtyřbokou kapličku, na přední i zadní straně prolomený nikami, vpředu segmentově, vzadu pravoúhle tvarovaný. Boční stěna členěna pilastry na nárožích, kaplička ukončena vyloženou římsou, která nese čtyřboký stan, ve vrcholu nízký ořímsovaný pilíř s tepaným dvouramenným křížem.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.slovacko.cz

Typ záznamu: Kříž
AKTUALIZACE: Markéta Polášková (Beskydy-Valašsko, racr) org. 56, 01.04.2004 v 13:31 hodin