MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Sobota 26. září 2020

Historie školství v obci Horní Lideč

Historie školství v obci Horní Lideč

Škola (tzv. nouzová) se v Horní Lidči připomíná již roku 1788. Od r. 1825 byla umístěna v malém dřevěném domku, nová dvojtřídní školní budova byla postavena obcí v l. 1876 - 1877 nákladem 8 000 zl. V r. 1906 byla přístavbou rozšířena, v r. 1939 pětitřídní. V r. 1945 byla v obci zřízena měšťanská škola a provizorně umístěna v domech německé kolonie, kde byla až do r. 1969, kdy byl otevřen nový školní areál úplné základní školy (18 tříd)

V roce 1945 byla v Horní Lidči zřízena měšťanská škola a umístěna v domech německé kolonie. V těchto prostorách zůstala až do otevření areálu nové Základní školy roku 1969. Na místě staré obecné školy dnes stojí kostel sv. Václava.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hornilidec.cz

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 08.03.2010 v 10:15 hodin