MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 5. dubna 2020

Slavnostní vyřazení absolventů ZŠ 23.6.2008

Učebna hudebny proměněná v kulturní sál. Vycházející žáci, jejich rodiče a učitelé. Součástí slavnostního vyřazení je prezentace závěrečných prací žáků 9. třídy. Žáci na vybraná témata vypracovávají minimálně šestistránkové práce jako výstupy svých znalostí z informatiky, českého jazyka a odborných předmětů. Prezentují je před rodiči. Absolventi se podepisují do Pamětní knihy obce Bělotín. Od ředitele školy Tomáše Navrátila obdrží Pamětní list, od představitelů obce starosty Eduarda Kavaly a jeho zástupce Josefa Žingora dárek a gratulaci. Letošním dárkem bylo tričko s obecním znakem. Nechybí ani slavnostní přípitek čerstvých absolventů.