MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 27. září 2020

Denní stacionář pro seniory Slavičín - Hrádek informuje

PROGRAM NA MÉSÍC ĆERVEN

4. 6. 2005 v 18:00 hodin (sobota) MŠE SVATÁ
18. 6. 2005 v 18:00 hodin (sobota) MŚE SVATÁ
17. 6. 2005 v 15:00 hodin (pátek) Přednáška s Bc. Bronislavou Gergelovou na téma
.. "Jak poskytnout první pomoc při náhlých příhodách a změnách zdravotního stavu". Po skončení besedy bude možné nechat si změřit hladinu cukru v krvi.
Každé úterý v 9:30 hodin relaxační cvičení
Každou středu v 9:00 - 11:00 hodin půjčování knih z charitní knihovny

Tento program je určen pro širokou veřejnost.

Zveřejněno 01.06.2005 v 09:49 hodin