MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 27. října 2020

Návštěva z partnerské obce Uhrovec

Již několik desetiletí trvá solupráce a přátelství mezi Slavičínem a slovenským Uhrovcem.

Po osamostatnění obou našich států se tato spolupráce dostává do jiných rozměrů, a to především díky přípravě na vstup do Evropské unie a přípravě projektů financovaných z programů EU. Město Slavičín i obec Uhrovec se vzájemně staly partnery několika svých projektů v rámci těchto programů. V letošním roce byly připraveny projekty v rámci programu INTERREG III A na úrovni rozvoje muzejnictví, cestovního ruchu a připravuje se projekt pro oblast kultury.

V sobotu 28. 5. 2005 naše město navštívil divadelní soubor z Uhrovce, který nastudoval a slavičínským divákům předvedl divadelní hru Svedomie. Mezi hosty ze Slovenska zde byli také představitelé obce Uhrovec v čele se starostkou Mgr. Zuzanou Máčekovou. Ta před zahájením představení předala starostovi Slavičína Ing. Studeníkovi dar v podobě ručně vyřezávané pamětní knihy, která je nyní vystavena ve vestibulu radnice. Autorem díla je uhrovecký občan, řezbář Jaroslav Velčický. Pan starosta Studeník na oplátku daroval paní starostce obrázek od ak. mal. Jaroslava Jeřábka. Svými podpisy do knihy pak oba představitelé symbolicky vyjádřili snahu o další pokračování spolupráce mezi oběma obcemi.
Po skončení divadelního představení proběhla diskuze mezi zástupci divadelních souborů, řediteli a učiteli základních škol a představiteli samosprávy o možnostech další spolupráce v oblasti kultury a školství. Milé setkání bylo zakončeno posezením při country hudbě v sále Orlovny.

Bc. Iva Florešová
vedoucí odboru kancelář starosty

DALŠÍ INFORMACE: Slavičín

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 30.06.2005 v 14:33 hodin