MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Sobota 22. února 2020

Znovu obnovení kříže z roku 1873

26.10.2005 došlo k vysvěcení pískovcového kříže. Tento kříž byl povodněmi v roce 1997 rozlomen. Váže se k němu pověst. Památka stojí přesně na místě, kde kdysi bahno pohltilo vůz i s vozkou. Lidé tam proto postavili původně dřevěný kříž, který byl později nahrazen kamenným. Zachráněnou památku církevně vysvětil pan farář Hubert Šula za přítomnosti dětí ze ZŠ, MŠ, pěveckého sboru a mnoha občanů.
DALŠÍ INFORMACE: Kujavy

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 26.10.2005 v 15:09 hodin