MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 9. srpna 2020

Tříkrálová sbírka 2006

V sobotu 7. 1. 2006 proběhla ve Slavičíně a okolních vesnicích Tříkrálová sbírka.
Do účasti ní se zapojily tyto vesnice: Hrádek, Rokytnice, Rudimov, Nevšová, Petrůvka, Lipová, Bohuslavice nad Vláří, Štítná nad Vláří-Popov, Jestřabí, Divnice.

Přehled skupinek a částka, která byla vykoledována:

Slavičín (Divnice, Hrádek, Nevšová) 20 skupinek 134 059,50 Kč
Rokytnice 2 skupinky 9 862,- Kč
Rudimov 1 skupinka 6 520,- Kč
Petrůvka 1 skupinka 10 215,- Kč
Lipová 1 skupinka 8 372,- Kč
Bohuslavice nad Vláří 2 skupinky 9 700,- Kč
Štítná nad Vláří - Popov 12 skupinek 60 768,50 Kč
Jestřabí 2 skupinky 9 354,- Kč
celkem 41 skupinek 248 851,- Kč


Poděkování
Charita sv. Vojtěcha Slavičín děkuje všem dárcům, lidem zapojeným do propagace a zajištění Tříkrálové sbírky 2006, vedoucím a členům skupinek a všem obětavým ženám, které vařily oběd pro tříkrálové koledníky. Děkujeme také za všechny, kterým Váš dar prospěje.

Bc. Milena Tománková, ředitelka Charity sv. Vojtěcha

Zveřejněno 03.02.2006 v 09:10 hodin