MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pondělí 25. května 2020

Slavnosti vína také jako Dny evropského dědictví

TISKOVÁ ZPRÁVA Slavnosti jsou také připomínkou Dnů evropského dědictví
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, jak již sám název napovídá, jsou již od svého vzniku v roce 2002 připomínkou také Dnů evropského dědictví. Právě areály otevřených historických památek města Uherského Hradiště vytváří pro ukázku folklorní bohatosti regionu nenahraditelnou kulisu.

"Slavnosti vína i Den otevřených památek jsou témata natolik obsažná a nosná, že každé z nich by si zasloužilo samostatný víkend. Slavnosti vína vnímám jako folklorní slavnost, přesahující svým významem a rozsahem hranici našeho města. Uherské Hradiště je ten den skutečnou metropolí Slovácka s přehlídkou lidové hudby, krojů a vína. Dny evropského dědictví, nebo-li Dny otevřených památek je celoevropským projektem a vnímám je jako příležitost nebo spíše výzvu k zamyšlení se nad vlastní historií a připomenutím si společné Evropské historie," uvedla Ing. Hana Doupovcová, místostarosta Uherského Hradiště.

Slovácká metropole tak jako každoročně zpřístupní veřejnosti celkem 25 historických památek, které se nacházejí v Uherském Hradišti. Následující objekty budou otevřeny v těchto časových intervalech:

Františkánská ul. Kostel Zvěstování Panny Marie
a bývalý františkánský klášter 9:00 - 17:00
Bývalý justiční palác (UMPRUM) 9:00 - 17:00
Galerie Slováckého muzea 9:00 - 17:00
Slovácké muzeum 9:00 - 17:00
Kaple svaté Alžběty 9:00 - 17:00
Kaple svatého Šebestiána 9:00 - 17:00
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 9:00 - 17:00
Lékárna U Zlaté koruny 9:00 - 17:00
Nová radnice 9:00 - 17:00
Stará radnice včetně podkroví (od 11:00) 9:00 - 17:00
Kostel svatého Františka Xaverského a Reduta 9:00 - 17:00
Hotel a Pasáž Slunce 9:00 - 17:00
Portál 9:00 - 17:00
Nádvoří fary 12:00 - 17:00
Sklep U Juráků 9:00 - 17:00
Vinný sklep U Lisu 14:00 - 18:00
Vinný sklep 1740 14:00 - 18:00
Restaurace U Dvořáků 11:00 - 24:00
Vinný sklep č. p. 381 14:00 - 17:00
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 14:00 - 17:00
Sklep č. p. 73 U Musilů 14:00 - 17:00
Sklep č. p. 112 U Skryjů 14:00 - 17:00
Hotel Koníček 9:00 - 17:00
Kaple svatého Rocha 14:00 - 17:00
Kostel Narození Panny Marie 9:00 - 17:00

Historickým památkám je letos přizpůsoben také nedělní program Slováckých slavností vína a otevřených památek. Přípravný výbor slavností totiž rozšířil program tohoto dne o pořady v objektech a areálech otevřených památek v celém regionu. "Veškerá kulturní a jiná vystoupení budou koncipována tak, aby odpovídala smyslu historického prostoru a technickým možnostem. Půjde vždy o asi dvacetiminutové bloky, umožňující, aby návštěvníci památek mohli sledovat alespoň část každého vystoupení," vysvětlil manažer slavností PhDr. Jaroslav Zapletal.

V Uherském Hradišti půjde především o Františkánský klášter, Mariánské náměstí, kostely na Masarykově a Mariánském náměstí a Galerii Slováckého muzea. V okolí slovácké metropole pak zámek Uherský Ostroh, bazilika na Velehradě, Vlčnovské búdy, tvrz v Hluku a památkový areál v Uherském Brodě.

Kontakt:
Ing. Michal Dvouletý
PR manažer Slováckých slavností vína a otevřených památek
mobil: 737 277 045
e-mail: press@slavnostivinauh.cz
www.slavnostivinauh.cz

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)
Zveřejněno 29.08.2006 v 22:48 hodin