MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pondělí 30. března 2020

Ohlédnutí za Zpěváčky 2007

Poskytnuto z obsahu červencového vydání čtvrtletníku KACABAJKA vydávaného Regionálním folklorním sdružením Ostrava

Už tradičně a na tradičním místě - v lázních Velké Losiny - se v květnu sešli nejlepší zpěváčci republiky ke svému soutěžnímu klání. Poté, co se loni na hlavy pořadatelů snesla sprška kritiky, byla letos částečně změněna organizace soutěžních dnů a také částečně i štáb organizátorů. A nutno říci, že to byly změny ku prospěchu věci:

1. Sled zkoušek ( v pátek v podvečer ) a soutěžních vystoupení
( v sobotu dvě semifinálová kola, v neděli odpolední finále ) umožňoval všem dětem si po dlouhé cestě dostatečně odpočinout, před vystoupeními se rozezpívat, soustředit a připravit, mezi akcemi měli všichni - i ti, co zpívali v sobotu i v neděli - možnost prohlédnout si zámek, papírnu nebo se vykoupat v bazénu.
2. Všichni soutěžící vystupovali v důstojném prostředí - sál Lázní Velké Losiny je překrásný, problémem však začíná být jeho kapacita - jak se zvyšuje zájem o Zpěváčky, kapacita sálu je už nedostačující - organizátoři tedy přenášeli zvuk ven, na nádvoří, což umožňovalo dalším lidem si ty překrásné výkony alespoň poslechnout.
3. Nástupy soutěžících zvenku a ne ze sálu byly pro děti méně stresující, k čemuž přispěli i velmi milí a vstřícní organizátoři, kteří je tam shromažďovali, připravovali k nástupu atd.
4. Dostatek času zůstal i rodičům a pedagogům, kteří zpěváčky připravují, aby výkony svých svěřenců mohli probrat se členy poroty - jejich fundované rady jistě také přispívají ke zvyšování úrovně celé soutěže.
5. Sobotní večer byl organizován opravdu pro děti - kromě tradičního Pohádkového lesa, na kterém se dobře pobavily nejen děti, ale i dospělí, to byl večer plný soutěží i sladkých odměn v sále hotelu Dlouhé stráně, kde byli všichni ubytováni - i na ty dospěláky se dostalo (Díky, Petře Ščerbo!). Bavili se všichni a usnadnilo to čekání na verdikt poroty o tom, kdože to postoupí do nedělního finále.

A co ještě dodat? Především VELKÉ DÍKY oběma muzikám! Obě perfektně připravené, obě s velmi milým a vstřícným přístupem k dětem, obě podávající vynikající výkony! Takže znovu - DÍKY!

Tento 13. ročník byl pro náš region velmi úspěšný. Ač jsme do Losin mohli poslat jen 3 zpěváčky (proč, když celkový počet soutěžících se oproti loňsku nesnížil?), dva z nich se probojovali do nedělního finále - tedy mezi dvacítku nejlepších v republice. Svědčí to o tom, že úroveň naší ostravské přehlídky je velmi vysoká a troufám si říct, že mnozí z těch dalších, které porota v Ostravě ocenila, by se v Losinách neztratili. A kdo nás to tedy tak úspěšně reprezentoval? Byly to dvě dívky - Marta Tabachová ze souboru Hurčánek z Palkovic a Eva Ferencová z frýdecko-místecké Ostravičky. Děkujeme jim za vzorné výkony!

Radka Kulichová

Zveřejněno 23.07.2007 v 23:07 hodin