MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pátek 18. září 2020

Mateřská škola zčásti v novém kabátě

Koncem měsíce srpna byla na severní části budovy Mateřské školy ve Střelné vyměněna okna a dveře ve vstupním vestibulu. V měsících září a říjnu bylo provedeno zateplení již zmiňované severní strany budovy, spojené s aplikací nové povrchové úpravy. Vzhledem k finanční náročnosti byly práce na celé budově rozděleny do 2 etap, pracovně nazvaných "SEVER" a "JIH". Na realizaci dokončené první etapy se významně finančně podílel i Krajský úřad Zlínského kraje, a to poskytnutím nenávratné dotace ve výši 196 000,- Kč (40% rozpočtovaných nákladů) a poskytnutím návratné finanční výpomoci s nulovým úrokem ve výši 147 000,- (30% rozpočtovaných nákladů). Zbývající část je hrazena z rozpočtu obce.
DALŠÍ INFORMACE: Střelná
Zveřejněno 16.10.2007 v 14:26 hodin