MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 5. dubna 2020

Živý Betlém v Lipníku nad Bečvou

Vánoce s Maleníčkem

Lipenské náměstí opět ožilo. Lidé se zde potkávali a přáli si hlavně zdraví a štěstí do Nového roku. Přišli z tepla svých domovů. Troubením trubačů začal program Živého Betlému. Lipenský farář Josef Pelc, požehnal nově opravenému Mariánskému sloupu na náměstí, na jehož opravu přispělo naše město a pak už začal samotný program.

požehnání Mariánskému sloupu
požehnání Mariánskému sloupu

Tupá šídla zazpívala krásnou koledu a pak už přišla na řadu naše pastýřská hra doprovázená vánočním koledováním malých i velkých koledníků. Vrátili jsme se tak o několik desítek let do doby našich prababiček.

atmosféra před vystoupením
atmosféra před vystoupením
Pastuškové, boží sluhové
Pastuškové, boží sluhové

Za přítomností světlonošů, se celý průvod přesunul z náměstí do Zvonice, kde byl nainstalován pomyslný Betlém.Byl tady Josef s Marií a Ježíškem s několika živými zvířátky. Tady si přišly na své nejen děti ale i dospělí. Poté jsme pokračovali ve společném koledování v kostele, za hudebního doprovodu dětské cimbálové muzičky ZUŠ A. Dvořáka. Na závěr popřál všem přítomným pan farář krásné a požehnané vánoce a pokoj lidem dobré vůle.
Pořad se vydařil. Pěkný článek a fotografie vyšly také v Mladé frontě dnes.

v Betlémě
v Betlémě
Maleníček a ZUŠ A.Dvořáka
Maleníček a ZUŠ A.Dvořáka
v kostele
v kostele
malí koledníci
malí koledníci
naše babičky
naše babičky
My jsme malí koledníci
My jsme malí koledníci
koledování
koledování

Květa Kohoutková

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)
Zveřejněno 31.12.2007 v 01:58 hodin