MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 17. listopad 2019

Svoz nebezpečných odpadů proběhne v březnu

Upozorňujeme občany, že dne 29. 3. 2008 provede JOGA Luhačovice, s. r. o., svoz nebezpečného odpadu.

Nebezpečným odpadem jsou čisticí prostředky pro toalety, tekuté odpady, prací a bělicí prostředky, chemikálie pro provoz a údržbu bazénů, automobilové prostředky (motorové oleje, autobaterie, brzdové a převodové kapaliny, nemrznoucí směsi), zahradnické a domácí pesticidy, herbicidy, insekticidy, fungicidy, mořidla, prostředky pro deratizaci, protimolové tablety, spreje a repelenty proti obtížnému hmyzu, z domácí dílny lepidla, tmely, barvy, laky, ředidla, rozpouštědla, fotochemikálie a elektrická a elektronická zařízení (zářivky, výbojky, obrazovky, monitory, přenosné baterie, rtuťové teploměry apod.).

V případě nesprávného nakládání s odpadem mohou uvedené výrobky ohrozit bezpečnost a zdraví pracovníků nakládajících s odpady, znehodnotit složení komunálního odpadu z hlediska jeho dalšího možného využití a ohrozit kvalitu podzemních vod, ovzduší a půdy, a proto nepatří do směsného odpadu!

Mimo uvedený termín svozu mohou občané nebezpečný odpad odevzdat zdarma ve sběrných dvorech Služby města Slavičín, s. r. o., Pod Kaštany 50 nebo U Zahrádek.

Odbor životního prostředí a správy majetku MěÚ Slavičín

Zveřejněno 16.02.2008 v 19:13 hodin