MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 16. červenec 2019

Konání zastupitelstva v roce 2013

V případě, že bude nutné svolat mimořádné zasedání, bude toto vyvěšeno na úřední desce a místech obvyklých. Taktéž jsou termíny vyvěšeny na internetových stránkách obce. Obracíme se na všechny občany, aby své podněty a připomínky podávali na obecní úřad v písemné podobě, aby mohly být zařazeny do programu jednání. S účastí veřejnosti, lze předcházet mnoha negativním vlivům a taktéž lze předcházet nedorozuměním, které vznikají neinformovaností občanů. Zastupitelé Vás srdečně zvou a těší na Vaši účast.

Konání zastupitelstva v roce 2013
čtvrtek 14.2.2013 v 16 00 hodin
čtvrtek 11.4.2013 v 16 00 hodin
čtvrtek 13.6.2013 v 16 00 hodin
čtvrtek 5.9.2013 v 16 00 hodin
čtvrtek 17.10.2013 v 16 00 hodin
úterý 10.12.2013 v 16 00 hodin

Zveřejněno 29.01.2013 v 10:25 hodin