MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 23. září 2020

Vítání občánků

Rok 2009

Město Nový Jičín od letošního roku obnovuje tradici slavnostních obřadů "Vítání občánků". V případě, že budou mít rodiče narozených dětí o tento slavnostní okamžik zájem, mohou získat formulář přihlášky na odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ u paní Novotné (tel.: 556 768 217) a na odboru vnitřních věcí, evidence obyvatel, u paní Bednaříkové (tel.: 556 768 209) nebo Kelnarové (tel.: 556 768 210).

Na těchto místech také získají další potřebné informace. Formulář přihlášky bude dále k dispozici na www.novyjicin.cz, v informačním centru a na informacích v budovách městského úřadu Divadelní 1 a na Masarykovo náměstí 1.

Zvány budou děti do jednoho roku věku, narozené po 1.1.2009 včetně, které mají trvalé bydliště v Novém Jičíně a jeho místních částech (Bludovice, Loučka, Kojetín, Straník, Žilina, Libhošť). Představitelé města předají rodičům drobný dárek, pamětní list a kytičku.

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)
Zveřejněno 03.03.2009 v 12:58 hodin