MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 26. května 2020

Ohlédnutí za 8. ročníkem Festivalu Vyznání životu bez hranic

Tisková zpráva - Ohlédnutí za 8. ročníkem Festivalu Vyznání životu bez hranic - Setkání osobností ve znamení růží a jazzu

Dne 9.7. 2009 jsme zahájili kulturní léto v České Kanadě ve Vlčicích na Vlčickém dvorci v Muzeu Historie a Heraldiky, Galerii České Kanady uspořádáním 8. ročníku Festivalu Vyznání životu bez hranic - setkání Osobností ve zanmení růží a jazzu. Na slavnostní zahájení přijel plný autobus hostů ze Zlína v čele s doc. A. Blahou z Univerzity T.B. a PhDr. B. Petrákovovu z Muzea z Luhačovic. Věčně živými verši a ohněm zahájil Bob Kněžíček ze Stálkova setkání. Ředitel Gymnázia V. Nováka v Jindřichově Hradci M. Vokáč se svou folkovou autorskou skupinou Jen tak tak umocnil nádherným koncertem poetickou atmosféru. PhDr. B. Petráková připomněla již téměř zapomenutou vynikající operní pěvkyni Kalmu Veselou a její životní osudy. Jako hřeb programu vystoupila zlínská jazzová legenda Jazzzubs, která přítomné s pravou moravskou pohostinností počastovala swingem, dobrou náladou, navzdory nevlídnému počasí. Na závěr programu následovala vernisáž výstavy význačného a světově proslulého malíře a grafika Jiřího Anderleho - Portfolio a sochy a objekty Karla Huňka - Asambláž České Kanady.

Festival dále pokračoval 10.7. na hradě Landštejně kulturním odpolednem, které zahájila vernisáž naší výstavy věnované hudebnímu skladateli Viktoru Kalabisovi a Rytířům kultury, která již byla prezentována v pražském Rudolfinu a Martinicově paláci na Hradčanském náměstí. Setkání osobností zahájila Prof. Zuzana Růžičková, světová cembalistka, národní umělkyně, rytířka Francie a PhDr. Stanislav Hošťálek z Javořice. Ke slavnostnímu rázu a významu výstavy přispěl svým špičkovým hudebním vystoupením Jiří Sládeček z České filharmonie. Program pokračoval poeticky a to verši V. Nezvala a F. Šrámka v podání Václava Fikerleho za doprovodu kytary Dr. Jana Paulíka. Na závěr celý hrad a podhradí ovládly swingové melodie jazzové legendy Jazzzuns ze Zlína.

Cesta s jazzem napříč Českou Kanadou pokračovala 11.7. v jezuitských kolejích v Národním muzeu fotografie, kde jsme pořádali v rámci 8. vlčické kulturní sezóny poctu hisotrickému univerzitnímu městu - Jindřichovu Hradci. Setkání osobností slavnostně zahájil ředitel muzea PhDr. Paulík a proděkan Univerzity t.B. Zlín doc. A. Blaha. Přítomné pohladily verše V. Nezvala a F. Šrámka v podání Václava Fikerleho za doprovodu kytary Dr. Jana Paulíka. Vzácný host PhDr. B. Petráková z Muzea z Luhačovic připoměla důležitost a užitečnost občanských iniciativ pro kulturní demokratickou společnost. Dále zahráli všem přítomným pro radost jazzové legendy Jazzzubs, kteří při svých vystoupeních na Moravě mají plná náměstí diváků.

Dále následovali v duchu naší výstavy a prezentace osobností koncerty hudby Viktora Kalabise ve Slavonicích, Strmilově a Kunžaku.

V rámci naší 8. vlčické kulturní sezóny jsme dne 24.8. 2009 uspořádali vzpomínku na události
na sklonku II. Světové války ve Vlčicích v letecké bitvě nad Jindřichovým Hradcem. Na toto setkání s historií přišel pamětník událostí Antoním Tůma, nevidomý včelař a zakladatel a vedoucí obecně prospěšné společnosti, která se stará o stejně zrakově postižené občany.

Za Společnost za pozitivní přístup k životu
Karel Huněk
V Kladně dne 11.11. 2009

Občanské sdružení Společnost za pozitivní přístup k životu
Tylova 2207, 272 01 Kladno
tel.: 777657591
e-mail: info@os-vlcickydvorec.net
www.os-vlcickydvorec.net

DALŠÍ INFORMACE: Vlčice
Zveřejněno 27.11.2009 v 01:05 hodin