MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pondělí 24. února 2020

Jak jsme ve škole přivítali jaro

Na ZŠ v Petřvaldě se žáci rozhodli aktivně vypořádat s letošní dlouhou zimou. Vše začalo v pátek 19. března. Tento den se v 5. ročníku uskutečnil výukový program "Vítání jara".

Pod vedením lektorky Střediska ekologické výchovy Vita z Ostravy si žáci připomněli velikonoční zvyky a tradice, chlapci pletli pomlázky, děvčata zdobila vajíčka. Společně pak vytvořili postavu Moreny, kterou pak vynesli z obce k řece Lubině. Věřili byste, že se letos Moreně z vesnice nechtělo? Ne a ne po řece odplout!
Vítání jara pokračovalo ve škole celý další týden projektem "Dny barev jara". Všechny třídní kolektivy se zapojily do soutěže, ve které mohla zvítězit ta třída, která přišla do školy s největším počtem oděvů a módních doplňků v dané barvě dne na jednoho žáka. A tak všichni včetně třídních i netřídních učitelů, vedení školy, paní sekretářky i pana školníka přišli do školy v příslušných barvách. Škola tak v pondělí byla laděna do zelena, v úterý zářila červeně, středa byla žlutá, čtvrtek patřil barvě oranžové a v pátek ve škole převládaly odstíny modré barvy. Soutěžní klání nakonec vyhrály na I. stupni 1. třída a na II. stupni 6. třída. Odměnou jim byla návštěva místní cukrárny, kde si pochutnali na dobré dvoubarevné zmrzlině.
K vítání jara patří v naší škole také práce na úklidu areálu školy. Mezi jednotlivými pavilóny je spousta zelených ploch, které potřebují celoroční údržbu, aby mohly být využívány ke hrám o přestávkách či odpoledne při aktivitách školní družiny. Je nám líto,k že některým místním občanům není tato skutečnost natolik známá a během zimy nám v okolí školy udělali nepořádek.
V minulých letech se žáci školy podíleli na výsadbě aleje listnatých stromů podél cesty z Petřvaldu do Trnávky. Dojíždějící žáci z Trnávky a Kateřinic tak mohou při cestě do školy sledovat, jestli se na jaře stromy zazelenají a zda zdárně rostou.
Každý rok v dubnu se žáci školy procvičí v dopravní výchově, absolvují testy z dopravních předpisů a správného chování na silnici, zkusí si jízdu zručnosti na kole.
Tradičně se koná stejně jako na podzim i jarní sběr starého papíru. Není nic neobvyklého, že žáci, rodiče i přátelé školy nasbírají během sběrového odpoledne více než 10 tun této suroviny. Finanční výsledek sběrové akce slouží pro potřeby žáků školy. V minulých letech byl použit např. na zakoupení sportovního vybavení pro florbal či financování lyžařského zájezdu žáků na Svinec.
V letošním roce se jarní sběr papíru konal v úterý 20. dubna. Žáci 9. ročníku, kteří sběr organizovali, převzali a zaevidovali celkem 9.073 kg starých novin, časopisů a kartonů. Všem občanům, kteří se našeho sběru zúčastnili, moc děkujeme za jejich podporu, kterou tímto škole poskytli.
Projektovým "Dnem Země" ve čtvrtek 22. dubna, který byl věnován třídění odpadu, završili žáci ZŠ v Petřvaldě letošní "Vítání jara".
V naší škole se vítá jaro výukovými programy, zábavnými soutěžemi i ekologickými pracovními aktivitami. Snad jich bylo letos dost na to, aby jaro s námi již opravdu zůstalo.
Mgr. Marie Pařenicová, ZŠ Petřvald

Zveřejněno 29.04.2010 v 16:00 hodin