MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Sobota 22. února 2020

Moje čtení, čteníčko...

Poslední březnový den probíhal na 1. stupni základní školy den knihy nazvaný "Moje čtení, čteníčko".
.

Žáci si přinesli své oblíbené knihy, vyprávěli a besedovali s ostatními spolužáky. Ty nejdůležitější informace o svých knihách pak napsali a nakreslili na připravené pracovní listy. Ty nejzdařilejší jsou vyvěšeny na nástěnce školy.

Během dopoledne žáci navštívili také místní knihovnu. Paní Plisková, která má knihovnu na starosti, připravila mnoho zajímavých knížek a vysvětlila žákům, jakým způsobem probíhá půjčování knih. Ti, kdo měli zájem, si mohli vzít přihlášky a začít tak knihovnu navštěvovat. Také žáky seznámila s pravidly vyhlášené soutěže "Strašidel se nebojíme". Děti mohou kreslit své představy o strašidlech. Nejhezčí obrázky budou vyhodnoceny u příležitosti Erbovních slavností v červnu. Za umožnění návštěvy a prohlídky knihovny paní Pliskové moc děkujeme.

Celý projektový den byl ukončen soutěží pro žáky 1. až 4. třídy POHÁDKOVÉ KLUBÍČKO. Zde mohli žáci uplatnit své znalosti o pohádkách a pohádkových postavičkách. Doufáme, že se nám tímto projektovým dnem podařilo naše žáky alespoň na chvíli odpoutat od počítačů a televize a zaujmout tím, čemu se říká KNIHA PŘÍTEL ČLOVĚKA.

Mgr. Alena Kašová, Mgr. Gabriela Duchoňová

Fotogalerie zde

Zveřejněno 07.04.2011