MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pátek 3. dubna 2020

Počerádské divadlo „VeTři“ opět u nás v Příboře

Mezi nejúčinnější prostředky, které vedou ke snižování nežádoucích jevů jako je například kouření, alkohol, drogy aj. patří bezpochyby prevence. Proto jsme opět k nám do Příbora pozvali herce divadelního souboru „VeTři“ z Počerad, kteří mezi námi a hlavně dětmi, strávili tři dny a to od 13. – 15. května 2013. V těchto dnech byl realizován cyklus preventivních divadelních představení na základních školách, gymnáziu, ale také nepřišli zkrátka ani naši příborští senioři.

Preventivní divadelní představení byla na základních školách určena pro druhý stupeň, kdy žáci mohli shlédnout témata - kouření a alkohol, prevence proti vandalství, šikana mezi spolužáky a kyberšikana. Na Masarykově gymnáziu Příbor byla divadelní představení určena pro studenty 6. a 7. ročníků a témata byla obdobná - kouření a alkohol a prevence proti vandalství.

Pondělní odpoledne bylo věnováno příborským seniorům, kteří mohli shlédnout představení o domácím násilí a důvěřivosti k cizím lidem. Po shlédnutém vystoupení byl dán seniorům prostor vyjádřit se, sdělit své osobní zkušenosti a ze strany Městské policie Příbor bylo zodpovězeno mnoho zajímavých dotazů.

Díky vystoupení počeradského divadla „VeTři“ se děti a senioři formou zábavných modelových situací učili co dělat a jak se zachovat v dané situaci. Divadelní vystoupení bylo doplněno zkušenostmi strážníků Městské policie Příbor a výkladem nprap. Zbyňka Tomšíka, vrchního inspektora Preventivně informačního oddělení Policie ČR Nový Jičín. Každý divák si mohl odnést drobný upomínkový předmět a letáček shodný se shlédnutým divadelním představením.

Naším cílem bylo interaktivní a nenásilnou formou naučit děti a seniory přemýšlet o různých nástrahách a nebezpečích, se kterými se mohou setkat a dále také jak se zachovat a kam se obrátit o pomoc v případě, že se stanou obětí násilného chování ze strany spolužáků, rodiny, blízkých či jiných cizích osob.

Eva Durčeková, DiS.
Městská policie Příbor

FOTOGALERIE

Zveřejněno 21.05.2013 v 08:22 hodin