MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pondělí 26. října 2020

Sdružení Země děda Praděda vyhlašuje soutěže na rok 2002.

(Opět mezinárodní)

I. Malujeme Jeseníky - Zemi děda Praděda - Náš domov.

Výtvarná soutěž pro děti i dospělé

Výkresy musí být označeny :
jméno a příjmení, věk, adresa

Výkresy budou rozděleny do čtyř kategorií podle věku.

Uzávěrka soutěže 30.září 2002
Vyhodnocení soutěže proběhne začátkem října výherci pak budou pozváni na předání cen v sobotu dne 19.října 2002 místo bude včas oznámeno.

II. Fotografujeme Jeseníky - Zemi děda Praděda - Náš domov

Jelikož dobrých materiálů není nikdy dost - vyhlašujeme další fotografickou soutěž.

Téma:
fotografie mohou být současné nebo z minulosti, týkající se přírody, života v Zemi děda Praděda. Fotografie budou hodnoceny anonymně.

Do soutěže budou přijímány fotografie bílé i barevné min. 13x18 max. 24x30.

Fotografie musí být v obálce s nápisem FOTOSOUTĚŽ a VĚK AUTORA.

Jméno a adresa autora musí být v druhé obálce - obálka nadepsána AUTOR.

Soutěžní fotografie zasílané poštou nesmí být označeny adresou odesílatele, ve smyslu platného poštovního řádu je třeba uvést na zásilce a poštovním dokladu - adresa odesílatele je uvnitř obálky.

Uzávěrka soutěže je také 30.září 2002
Vyhodnocení soutěže proběhne začátkem října, výherci pak budou pozváni na předání cen v sobotu dne 19.října 2002 místo bude včas oznámeno.

Obou soutěží se může zúčastnit každý obyvatel zeměkoule, nejen občan ČR, který rád maluje nebo fotografuje.

Práce zaslané do soutěže se nebudou vracet a budou použity k reklamním a propagačním účelům Země děda Praděda.

Označené práce do soutěží můžete posílat na adresu sdružení:
Země děda Praděda, 793 36 Malá Morávka 238

Zveřejněno 01.07.2002 v 19:01 hodin