MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Sobota 8. srpna 2020

Vědecká konference
VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

Rožnov pod Radhoštěm

Vědecká konference v říjnu 2003

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM si Vás dovoluje pozvat na vědeckou konferenci

ROLE DUCHOVNÍCH V POČÁTCÍCH NÁRODOPISNÉHO A VLASTIVĚDNÉHO BÁDÁNÍ

která se bude konat jako připomínka 100. výročí úmrtí sběratele lidové slovesnosti
a kanovníka vyšehradského Beneše Metoda Kuldy

Rožnov pod Radhoštěm 1. a 2. října 2003

Témata příspěvků je možno zasílat do 30. března 2003

na adresu:

Valašské muzeum v přírodě
Mgr. Daniel Drápala
Palackého ulice 147
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

nebo na mailovou adresu:

dra@vmp.cz

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)
Zveřejněno 02.03.2003 v 13:36 hodin