MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 20. září 2020

Pobyty dětí v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Hotel Stadion Rožnov pod Radhoštěm

Pobyty dětí v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Období: 1.4. - 15.6. a 15.9. - 30.11.

Kapacita ubytování:

Celkový počet max: 50 lůžek (z toho 1 pokoj sanitární)

Předpokládaný počet dětí: 30

Doprovod: Na každých 10 dětí jedna dospělá osoba.

Stravování:

5 x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře)
Stravování je v restauraci, která je vyhrazená pouze ubytovaným.

Délka cyklu pobytu dětí v přírodě:

VARIANTA 1 - minimálně jeden týden
VARIANTA 2 - minimálně dva týdny

Při jednotýdenním cyklu ( varianta 1):

  • 3 x týdně v čase stanoveném provozovatelem bude k dispozici minigolf
  • 1 x za cyklus výlet vč. průvodce.
    Autobus Rožnov - Pustevny
    pěšky - Pustevny - Radhošť - hotel Stadion

Při dvoutýdenním pobytu (varianta 2):

  • 3 x týdně v čase stanoveném provozovatelem bude k dispozici minigolf
  • 1 x za cyklus návštěva Valašského muzea v přírodě
  • 1 x za cyklus výlet vč. průvodce. Autobus Rožnov - Pustevny. Pěší túra Pustevny - Radhošť - hotel Stadion.

Náklady na pobyt jednoho žáka a den, včetně všech uvedených služeb pro obě varianty jsou předmětem individuálních smluv.

Mimo ubytování a stravování nabízíme další služby:

Denně:
- klubovna
- učebna s televizorem a vidopřehrávačem,
- víceúčelový asfaltový kurt,
- travnaté plochy v kempu.

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 01.01.2003 v 20:05 hodin