MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 26. leden 2020

Zdeněk Kašpar na Valašském Slavíně

Časopis Folklor 6/04

Navzdory lidské konečnosti je však čas dílem výjimečných osobností otevřen do budoucnosti a jejich dílo dává této budoucnosti osvěžující bohatství a plnost. Na Valašském Slavíně se dotýkáme osudů lidí, kteří přesáhli sami sebe a svými schopnostmi a svým uměním poznamenali naše životy trvalou inspirací. Byli a zůstávají pro nás inspirativní právě proto, že chodili podobnými cestami jako my, překračovali práh domova podobný našemu, cítili podobně jako my rytmus krajiny, který ho dotváří, zakoušeli v nejrůznějších podobách jeho přitažlivost a lásku k němu, ale i stesk vyvolaný odloučením či jeho ohrožením. Navíc pak svému celoživotnímu zaujetí pro svůj kraj a jeho obyvatele dokázali dát literární, výtvarný či hudební tvar, nebo toto zaujetí dokázali završit mimořádnými činy, které paměť tohoto kraje činí opravdu velkou. A ode dneška už natrvalo se tady budeme při svých návratech setkávat se jménem a symboly spojenými s velkým valašským muzikantem, primášem a uměleckým vedoucím Souboru valašských písní a tanců Jasénka ze Vsetína, sběratelem lidových písní a velkým popularizátorem lidového umění a Valašska Zdeňkem Kašparem.

Takto přiblížil osobnost Zdeňka Kašpara při slavnostním odhalení jeho pamětní desky na Valašském Slavíně v Rožnově pod Radhoštěm dne 3. července 2004 Dalibor Malina. Autorem pamětní desky je akademický sochař Miroslav Machala, také rodák z Jasénky.

Zdeněk Kašpar se narodil 29. května 1925 v obci Jasénka, která je již nyní částí Vsetína. Název rodné obce dal do vínku souboru, jehož vznik inicioval v roce 1944. Po celou dobu stál na postu primáše a uměleckého vedoucího souboru Jasénka až do svého úmrtí 19. listopadu 2002. Jako mladý učitel působil ve Velkých Karlovicích, kde začal svou sběratelskou činnost. Zaznamenal a zapsal velké množství valašských písniček, které by jinak zůstaly v zapomnění. Rovněž našel a uvedl na repertoár Jasénky točivý tanec zvrtaný a písničky k němu. V rodinném archivu po něm zůstaly více jak 4.000 záznamů písniček, návrhy scénářů k lidovým zvykům spojených s přírodním kalendářem. Soubor stále těží z jeho sběratelské činnosti, hudebních úprav a nápaditých aranžmá. Podílel se i na vydavatelské činnosti. Sám připravil k vydání několik sbírek a přispíval do národopisných časopisům, zejména Doliny Urgatiny a sborníku národopisných studií pod názvem Valašsko. Vždy dbal na stylovou čistotu a maximálně kvalitní interpretační provedení nejen muziky, ale i tanců. Vychoval a ovlivnil řadu muzikantů, zpěváků a tanečníků a zůstane vzorem pro mnohé následovníky. Zdeněk Kašpar se stal pojmem již za svého života nejen mezi znalci folkloru, ale i u příznivců kvalitní folklorní muziky.

Soubor Jasénka se pod jeho vedením brzy dostal do povědomí široké veřejnosti a dodnes patří k nejznámějším a nejvýznamnějším folklorním souborům na Moravě. Valašský folklor přiblížil divákům nejen po celé naší zemi, ale i na mnoha zahraničních festivalech a přehlídkách, kterých soubor za dobu své existence uskutečnil nespočet a přivezl si z nich mnohá ocenění. Letos je to již neskutečných 60 let nepřetržité činnosti souboru a 13. listopadu oslaví své výročí v Domě kultury ve Vsetíně. Zdeněk Kašpar již bohužel nebude stát na primášském postu, ale přeci jen bude svým způsobem jeho přítomnost zhmotněna v jeho hudbě a písničkách.

Helena Galatíková

DALŠÍ INFORMACE: Hřbitov Valašský Slavín

 
Zveřejněno 01.12.2004 v 14:30 hodin