MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 1. října 2020

STANOVY CHARITY SV. VOJTĚCHA

STANOVY ORGANIZACE:
  • návštěvy starších, nemocných, osamělých a jiných potřebných občanů a rodin,
  • spolupráce s městskou sociální komisí, pečovatelskou službou, jakož i ostatními orgány Městského úřadu Slavičín a obecními úřady samostatných obcí v rámci farnosti,
  • spolupráce a výpomoc při činnosti charitativních zařízení města nebo obcí (ústavy, uprchlické tábory, pečovatelské domy apod.)
  • podpora činnosti jiných charitativních ústavů a organizací v ČR (finanční, hmotná, příp. fyzická),
  • návštěva charitativních ústavů, zejména v blízkém okolí (dětské domovy , domovy důchodců apod.),
  • výpomoc při mimořádných událostech (např. živelných pohromách, pomoci uprchlíkům apod.),
  • podpora misijní a charitativní činnosti - pomoc lidem v nouzi - v zahraničních územích, a to prostřednictvím kompetentních charitativních organizací.

ZPŮSOB ČINNOSTI:

1. Činnost je nevýdělečná, dobrovolná, poskytovaná zdarma dobrovolnými neplacenými pracovníky.
2. Pro hmotnou výpomoc bude prováděn sběr šatstva, obuvi a jiných potřebných předmětů (hygienické
potřeby, potřeby pro domácnost, hračky a školní potřeby apod.).
Pro tyto účely bude zřízen sklad. Jeho provoz bude stanoven dle potřeby a možností.
Sklad bude sloužit:
a) k shromažďování uvedených předmětů,
b) k přímému výběru potřebných věcí občany v nouzi,
c) k nabídce sociálním a charitativním ústavům v ČR, zejména v blízkém okolí.
d) za mimořádných okolností lidem v nouzi
e) jednorázově, prostřednictvím kompetentních organizací, jako pomoc lidem v nouzi v zahraničních
oblastech.
3. Pro větší předměty (postele, skříně, sporáky apod.) bude organizace kontaktním místem pro
zprostředkování.
4. Finanční prostředky pro pomoc potřebným budou získávány z dobrovolných darů a sbírek. O jejich
příjmu a vydání bude vedena evidence.
5. Pomoc bude poskytována všem potřebným, bez rozdílu víry, národnosti, státní příslušnosti a rasy.

Zveřejněno 18.01.2005 v 16:26 hodin