MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 6. prosince 2020

Příklady projektů z území Euroregionu Silesia

Euroregion Silesia

Modernizace komunikačního systému ve směru hraničních přechodů Pietraszyn - Sudice a Chalupki - Bohumín
Realizátor: město Racibórz (Polsko)
Typ projektu: velký investiční
Náklady projektu: 4 mil. EUR
Způsob financování: v rámci programu Phare CBC 2001 - grant 2,2 mil. EUR
Stav projektu : realizován v roce 2004

Kanalizace města Horní Benešov - II. etapa
Realizátor: město Horní Benešov (okres Bruntál)
Typ projektu: velký investiční
Náklady projektu: 3 mil. EUR
Způsob financování: v rámci programu Phare CBC 2002 - grant 2,25 mil. EUR
Stav projektu : realizace do 10/2005

"Kanalizační řad Krnov"- výstavba kanalizačního řadu v části Krnova
Realizátor: město Krnov (okres Bruntál)
Typ projektu: malý investiční
Náklady projektu: 277,6 tis EUR
Způsob financování: Společný fond malých projektů Phare CBC 2000 - grant 208 tis. EUR
Stav projektu : realizováno v r. 2004

"Společné ratibořsko-opavské dědictví" - česko-polská příručka k regionální výuce na ZŠ (dotisk)
Realizátor: město Racibórz (Polsko)
Typ projektu: malý neinvestiční
Způsob financování: v rámci programu Společný fond malých projektů Phare CBC 2000
Stav projektu : dotisk knihy v r. 2003, používá se na školách

Mapa Euroregionu Silesia
Realizátor: Euroregion Silesia
Typ projektu: malý neinvestiční
Náklady projektu: 215 tis. Kč
Způsob financování : dotace Okresního úřadu v Opavě
Stav projektu : mapa vytištěna v r.2001

Rekonstrukce komunikace I/46 Opava - Racibórz - studie proveditelnosti
Realizátor: město Opava
Typ projektu: malý neinvestiční
Způsob financování: vlastní prostředky města
Stav projektu : studie zpracována v r.2002

Společná česko-polská prezentace Euroregionu Silesia na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu (REGIONTOUR Brno, TOURSALON Poznaň apod.)
Realizátor: Euroregion Silesia ve spolupráci s Moravskoslezským krajem
Typ projektu: malý neinvestiční
Náklady projektu: cca 200 tis. Kč/veletrh
Způsob financování: vlastní prostředky ER Silesia + sdružené prostředky obcí a měst
Stav projektu : probíhá každoročně od r. 2000

Česko-polská konference "Opavské a opolské Slezsko ve směru evropských standardů"
Realizátor: Slezská univerzita Opava + Univerzita Opole
Typ projektu: malý neinvestiční
Způsob financování: vlastní prostředky školy
Stav projektu: probíhá každoročně od r.2000

Značení cykloturistické trasy
Realizátor: obec Velké Hoštice (okres Opava)
Typ projektu: malý neinvestiční
Náklady projektu: 3,3 tis. EUR
Způsob financování: Společný fond malých projektů Phare CBC 1999 - grant 2,3 tis. EUR
Stav projektu : realizováno v r.2001

Ucelený program spolupráce českých a polských škol s názvem "Společné kroky do Evropy"
Realizátor: město Hradec n/Moravicí (okres Opava) + město Baborów (Polsko)
Typ projektu: malý neinvestiční
Náklady projektu: 2,1 tis. EUR
Způsob financování: Společný fond malých projektů Phare CBC 2000
Stav projektu : realizováno v průběhu 2001 - 2002

"Příroda bez hranic" - zapojení českých a polských dětí do studia příhraniční krajiny s cílem navrhnout biokoridory nerespektující státní hranice
Realizátor: sdružení NATURA Opava - Czech Republic
Typ projektu: malý neinvestiční
Náklady projektu: 5,3 tis. EUR
Způsob financování: Společný fond malých projektů Phare CBC 1999 - grant 4 tis. EUR
Stav projektu : realizováno v průběhu 2001

"Border Crossing v Euroregionu Silesia - I. etapa" - modelová studie překračování česko-polské hranice na území ER Silesia
Realizátor: Euroregion Silesia, Moravskoslezský kraj, Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57
Typ projektu: malý neinvestiční
Náklady projektu: 500 tis. Kč
Způsob financování: sdružené prostředky realizátorů projektu
Stav projektu : realizováno v r. 2004

"Border Crossing v Euroregionu Silesia - II. etapa" - druhá část modelové studie překračování česko-polské hranice na území ER Silesia
Realizátor: Statutární město Opava
Typ projektu: malý neinvestiční
Náklady projektu: 31 tis. EUR
Způsob financování: Společný fond malých projektů Phare CBC 2002 - grant 24,7 tis.EUR
Stav projektu : bude realizováno v r. 2005

"Mapový fond Euroregionu Silesia" - studie obsahující informace o veřejně dostupných mapových podkladech z území Euroregionu Silesia
Realizátor: Statutární město Opava
Typ projektu: malý neinvestiční
Náklady projektu: 6,7 tis. EUR
Způsob financování: Společný fond malých projektů Phare CBC 2000 - grant 5 tis. EUR
Stav projektu : realizováno v r. 2004
[Zobraz více...]

"Tour.com" - mezinárodní projekt v oblasti cestovního ruchu
[Zobraz více...]

"Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji"
[Zobraz více...]

"Ruku v ruce" - projekt spolupráce hotelových škol
Realizátor: Občanské sdružení FIDES Ostrava-Vítkovice a Zespół szkół gastronomiczno-hoteliarskich Wiśła
Typ projektu: malý neinvestiční
Náklady projektu: 42,5 tis. EUR tis. EUR
Způsob financování: Společný fond malých projektů Phare CBC 2002 - grant 29,7 tis. EUR
Stav projektu : realizováno v průběhu 2005
[Zobraz více...]

.

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím 2 názory)
ODS modrý pták04.07.2005 v 10:40
skvele jen tak dal ty soudruhu!

gustav husak a Ksč zdar praci!04.07.2005 v 10:38
co to je za vesnici ta opava tam chcipl pes a ne jeden!

Zveřejněno 18.04.2005 v 18:57 hodin